Sponsors: - Ilya Nijsters -- Van Gent-Wolfs-Knops notarissen -- Dhr. Dolman -

Doel

  • Jongeren in Gambia zijn vanwege hun leefomstandigheden vaak niet in staat onderwijs te volgen of worden gedwongen de opleiding vroegtijdig te verlaten. Zij krijgen middels sponsoring van UNAIT de mogelijkheid om naar school te gaan. Na hun opleiding kunnen zij een baan vinden waardoor zij niet alleen zichzelf maar ook hun familie kunnen voorzien in levensonderhoud. Daarnaast zorgt kennis ervoor dat Gambia zich ontwikkelt, op een hoger niveau komt en zich nieuwe kansen verschaft. Door de uitvoer van onze educatietrajecten willen wij ervoor zorgen dat jongeren in Gambia een beter toekomstperspectief krijgen.

De realisatie van de eerste projecten hebben plaatsgevonden in het dorp Brufut. Omdat de leefomstandigheden van de inwoners nog op vele punten verbeterd kunnen worden, hebben wij besloten ook onze huidige en toekomstige projecten hier uit te gaan voeren.

  • De vrouwen werken op de landbouwvelden in Brufut vrijwel de gehele dag aan het bewateren van hun groenten. Dit kost veel tijd en energie waardoor de vrouwen niet de nodige tijd in hun gezin aanwezig kunnen zijn. Het is daarom van belang dat de bewatering op een meer efficiŽnte manier gebeurt. Wij willen een irrigatiesysteem aanleggen op basis van zonne-energie. Hierdoor hebben de vrouwen minder tijd nodig om hun groente te irrigeren waardoor zij meer aandacht kunnen besteden aan de verwerking en verkoop van hun groente. Tevens kunnen zij meer aandacht besteden aan hun gezin en zal hun levenskwaliteit verbeteren.
webmaster