Sponsors: - Ilya Nijsters -- Van Gent-Wolfs-Knops notarissen -- Dhr. Dolman -

Visie

De huidige situatie in de wereld waarin oorlogen, armoede, honger en verdeeldheid nog steeds heersen heeft mede geleid tot de naam van onze stichting: UNAIT. We zijn ervan overtuigd dat we samen wel degelijk een verschil kunnen maken. Er wordt teveel gepraat maar er gebeurt te weinig. Tijd voor onze generatie om te zorgen dat het praten stopt en er actie ondernomen wordt. We moeten het met elkaar doen ongeacht geloof, ras en huidskleur. Voor ons is het van belang om samen te werken met andere organisaties. Er zijn immers veel mensen die ook hun hart aan Gambia en andere landen verloren hebben en daarom een stichting in het leven hebben geroepen. Laten we waar mogelijk de handen ineen slaan. We werken namelijk allemaal aan het zelfde doel: Een beter toekomstperspectief en een beter leven voor de minderbedeelden.
webmaster